Spring til indhold

Vejledning til bestilling af madservice

INFORMATION TIL BEBOERE OG PÅRØRENDE OM MADSERVICE PÅ PLEJECENTRE

Taksten for døgnkost afspejler de samlede årlige omkostninger pr. modtager pr. døgn til normalkost, diætkost og anden særligt tilpasset kost i forhold omkostninger til råvarer, personale, produktionsapparatet og leverance. Der leveres til mere end 400 beboere bosat på plejecentre i Vordingborg Kommune. Døgntaksten afspejler et solidarisk princip og er ens for beboere, uanset om leverancen er diætkost, særlig tilpasset kost eller normalkost.

Ønskes tilbuddet om Madservice ikke foretages der fravalg af den samlede døgnkost inkl. drikke. Det betyder at beboeren selv eller dennes familie skal sikre alle leverancer af måltider, mellemmåltider og drikke. Det betyder også, at der skal koordineres med plejepersonalet og deres nødvendige hjælp til beboeren, særligt hvis beboeren ønsker at få gavn af fællesskabet med ligesindede under de forskellige måltider og hyggestunderne i løbet af døgnet.

Maden til plejecentre leveres tre gange ugentligt. Til hjemmeboende leveres to gange ugentlig.

Vordingborg Madservice beskriver produktionen af mad her https://mad.vordingborg.dk/om-vordingborg-madservice/produktion/ Der produceres ”fra bunden” og på højt teknologisk niveau. Der pakkes så den nødvendige holdbarhed opnås. Den højteknologiske produktionsmetode betyder at fx gratinkost har samme udseende og samme smag som normalkosten, men er lettere at tygge og synke. Maden produceres smagsmæssigt med hensyntagen til at beboere i et plejeboligområde kan have et aldersspænd på mere end 50 år, og derfor kan have forskellig aldersbetinget opfattelse af smag. Tilbehør og krydderi er derfor en følgesvend og kan tilbydes ved måltidernes anretning.

Maden leveres med kølebil til de enkelte plejecentre og opbevares på køl indtil måltidet skal klargøres, anrettes og serveres i det lokale plejeboligområde af plejepersonalet. Der tilbydes ens menu i alle kommunens plejeboliger, og det er muligt at vælge alternativ menu. Menuen er den samme som serveres i de kommunale caféer. Det varme måltid anrettes og serveres til aftensmåltidet. Menuplan kan ses her Ugens menu

Vordingborg Kommune har forsyningsforpligtelsen til at levere madservice til de kommunale plejecentre. Beboere på de kommunale plejecentre er ofte kronisk syge med mange samtidige sygdomme og har ofte behov for særligt tilpasset kost. Der kan derfor leveres forskellige muligheder fx gratinkost som både er særlig energitæt og let kan synkes. https://mad.vordingborg.dk/borger-i-eget-hjem/maden/kostformer-og-diaeter/

Ved indflytning på plejecenter og ved midlertidigt ophold tager beboeren stilling til, om der ønskes servicepakke med døgnkost. Betaling finder sted månedligt med tilbagevirkende kraft. Der afmeldes døgnkost i forbindelse med sygehusophold udover et døgn eller ferie.