Spring til indhold

Mad og måltider - ydelseskatalog

FORORD

Mad og måltider er en samlet oversigt over sortiment og ydelser, der indgår i døgnforplejningen til borgerne på kommunens plejecentre herunder borgere på akutstuer, rehabilitering og genoptræning.

Det er Vordingborg Madservice, Vintersbølle Strand, som er ansvarlig for døgnforplejningen. Døgnforplejning dækker 3 hovedmåltider og 3-4 mellemmåltider samt særlig forplejning på hellig- og mærkedage.
Køkkenet på Vintersbølle Strand producerer fortrinsvis det varme måltid herunder forret/dessert. De øvrige måltider tilberedes på plejecentrene af kost- og plejefagligt personale.

Formålet med ydelseskataloget et, at beskrive mad og måltider, der indgår i døgnforplejningen jf. kvalitetstandard ”Madservice til borgere på plejecentre og rehabilitering” og samtidig sikre, at alle der er involveret i bestilling af forplejning kender indholdet i sortiment og ydelser.

Sortiment og ydelser er fastsat efter kommunens ramme for borgerens egen betaling af madservice. Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at indkøbe og producere maden. Den maksimale egenbetaling fastsættes årligt af Sundheds- og ældreministeriet.

Ydelseskataloget revideres løbende. Den nyeste udgave kan læses på Vordingborg Madservice hjemmeside.

Birgit Pedersen Vallebo, leder